در حال نمایش 14 نتیجه

نمایش همه

همای سعادت

378,000 تومان
شومیز همای سعادت جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۹۰قدجلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۶۹ 🔵 سایز mدور سینه ۹۲قد جلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز Lدور سینه ۹۸قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۲ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۰۲قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۳ 📌بدون آبرفت 📌 گلدوزی شده

شومیز لنا

378,000 تومان
شومیز لنا جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۹۶قدجلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۰قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۳ 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۴قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۴ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۱۰قد جلوی شومیز ۶۸قد پشت شومیز ۷۶ 📌بدون آبرفت 📌 کارشده .دوخت

شومیز بنفشه

349,000 تومان
شومیز بنفشه جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۸قدجلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۶۹ 🔵 سایز mدور سینه ۹۲قد جلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز Lدور سینه ۹۸قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۲ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۰۲قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۳ 📌بدون آبرفت 📌 گلدوزی شده

تونیک طناز

298,000 تومان
تونیک طناز نخی با کیفیت بینظیر ♻️ سایزبندی (مناسب ۳۸ تا ۴۶) 🔵 سایز Lدورسینه ۱۰۲قد تونیک ۷۵قد آستین ۴۵دور باسن ۱۱۸ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۱۶قد تونیک ۷۷قد آستین ۴۷دور باسن ۱۲۴ 📌آبرفت ندارد 📌 رنگ رفت ندارد

شومیز کتیبه

378,000 تومان
شومیز کتیبه جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۹۶قدجلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۰قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۳ 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۴قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۴ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۱۰قد جلوی شومیز ۶۸قد پشت شومیز ۷۶ 📌بدون آبرفت📌 کارشده .دوخت

شومیز رانا

398,000 تومان
شومیز رانا جنس لینن براق وارداتی فوق العاده با کیفیت وخوش پوش ✅ ♻️فری سایز تا ۴۶ دورسینه ۱۱۲ قد شومیز ۷۶ 📌فوق‌العاده نرم ولطیف وسبک

شومیز رویا

378,000 تومان
شومیز رویا جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۹۶قدجلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۰قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۳ 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۴قد جلوی شومیز ۶۶قد پشت شومیز ۷۴ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۱۰قد جلوی شومیز ۶۸قد پشت شومیز ۷۶ 📌بدون آبرفت📌 کارشده .دوخت

شومیز کتایون

299,000 تومان
شومیز کتایون جنس نخ کتان وارداتی گلدوزی شده فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️فری سایز تا ۴۴ دورسینه ۱۰۸ قد شومیز ۶۳ 📌بدون آبرفت

شومیز کژال

389,000 تومان
شومیز کژال جنس نخی وارداتی برند shein فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ ۳ تا سایز 🔵 سایز sدورسینه ۹۸قد شومیز ۶۵ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۲قد شومیز ۶۸ 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۶قد شومیز ۷۰ 📌کمی کشسانی دارد 📌فوق‌العاده نرم ولطیف و خوش‌پوش

شومیز آلما

220,000 تومان
درجه کیفیت عالی عالی تنخور بینظیر وارداتی نخ کنفی .پاییزه ♻️ سایزبندی 🔵 سایز mدور سینه ۹۲قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۶ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۴قد شومیز ۶۵قد آستین ۵۹ 🔵 سایز xlدورسینه ۹۸قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۲قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۲ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف📌 آبرفت ندارد📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 💰 قیمت ۲۲۰ تومن

شومیز بلوط

225,000 تومان
درجه کیفیت عالی عالی تنخور بینظیر ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۶قد شومیز ۶۰قد آستین ۵۶ 🔵 سایز mدور سینه ۹۰قد شومیز ۶۲قد آستین ۵۷ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۶قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۷ 🔵 سایز xlدورسینه ۱۰۰قد شومیز ۶۴قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۴قد شومیز ۶۵قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 3xlدور سینه ۱۰۸قد شومیز ۶۷قد آستین ۶۱ 🔵 سایز 4xlدور سینه ۱۱۲قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۲ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف 📌 آبرفت ندارد 📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 📌بسیار لخت و خنک 💰 قیمت225 تومن

آوادا

225,000 تومان
جنس کرپ نخ درجه کیفیت عالی عالی تنخور بینظیر ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۶دور باسن ۹۶قد شومیز ۶۲قد آستین ۵۵ 🔵 سایز mدور سینه ۹۰دور باسن ۹۸قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۷ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۴دور باسن ۱۰۲قد شومیز ۶۴قد آستین ۵۹ 🔵 سایز xlدورسینه ۱۰۰دور باسن ۱۰۶قد شومیز ۶۶قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۴دور باسن ۱۱۰قد شومیز ۶۵قد آستین ۶۲ 🔵 سایز 3xlدورسینه ۱۰۶دور باسن ۱۱۶قد شومیز ۶۶قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 4xlدور سینه ۱۱۰دور باسن ۱۱۸قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۱ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف 📌 آبرفت ندارد 📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 📌بسیار لخت و خنک 💰 قیمت 225 تومن

شومیز لونا

195,000 تومان
جنس نخی
درجه کیفیت عالی عالی
تنخور بینظیر
♻️۲ سایز
? سایز xl
دورسینه ۹۲
قد شومیز ۶۴
قد آستین ۶۲
دور بازو۳۶
? سایز xxl
دور سینه ۹۶
قد شومیز ۶۷
قد آستین ۶۴
دور بازو ۳۸
? پارچه بسیااار نرم و لطیف
? آبرفت ندارد
? دگمه ها باز میشود
? فوق العاده با کیفیت

شومیز دلسا

280,000 تومان
حریر نخ وارداتی بسیار بسیار خوش‌پوش و با کیفیت
۵ سایز ?سایز xl
دور سینه ۹۲
قد شومیز ۶۵
قد آستین ۳۸
?سایز xxl
دور سینه ۹۸
قد شومیز ۶۶
قد آستین ۴۰
?سایز 3xl
دورسینه ۱۰۲
قد شومیز ۶۷
قد آستین ۴۱
?سایز 4xl
دور سینه ۱۰۵
قد شومیز ۶۸
قد آستین ۴۱
?سایز 5xl
دور سینه ۱۱۰
قد شومیز ۶۹
قد آستین ۴۲
کشسانی ندارد
قسمت آستین کمی بدن نماست