در حال نمایش 17 نتیجه

نمایش همه

شومیز زنبق

598,000 تومان
شومیز زنبق لینن نخ وارداتی ترک 🇹🇷 فوق‌العاده باکیفیت تنخور عالی عالی ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدور سینه ۱۱۰قد شومیز ۷۰ 🔵 سایز mدور سینه ۱۱۸قد شومیز ۷۳ 🔵سایز L دور سینه ۱۲۰قد شومیز ۷۵ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۲۴قد شومیز ۷۶ 📌کمی کشسانی دارد📌 بسیار نرم ولطیف است📌 آبرفت ندارد

شومیز اطلس

648,000 تومان
شومیز اطلس نخ کتان فوق‌العاده باکیفیت تنخور عالی عالی ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدور سینه ۱۰۴قد شومیز ۷۶ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۸قد شومیز ۷۷ 🔵سایز L دور سینه ۱۱۴قد شومیز ۷۹ 📌کمی کشسانی دارد 📌 بسیار نرم ولطیف است 📌 آبرفت ندارد

تونیک طناز

320,000 تومان
تونیک طناز نخی با کیفیت بینظیر ♻️ سایزبندی (مناسب ۳۸ تا ۴۶) 🔵 سایز Lدورسینه ۱۰۲قد تونیک ۷۵قد آستین ۴۵دور باسن ۱۱۸ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۱۶قد تونیک ۷۷قد آستین ۴۷دور باسن ۱۲۴ 📌آبرفت ندارد 📌 رنگ رفت ندارد

شومیز بلوط

298,000 تومان
شومیز بلوط درجه کیفیت عالی عالیتنخور بینظیر ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۶قد شومیز ۶۰قد آستین ۵۶ 🔵 سایز mدور سینه ۹۰قد شومیز ۶۲قد آستین ۵۷ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۶قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۷ 🔵 سایز xlدورسینه ۱۰۰قد شومیز ۶۴قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۴قد شومیز ۶۵قد آستین ۶۰ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف📌 آبرفت ندارد📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 📌بسیار لخت و خنک

شومیز آوادا

298,000 تومان
جنس کرپ نخ درجه کیفیت عالی عالیتنخور بینظیر ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۶دور باسن ۹۶قد شومیز ۶۲قد آستین ۵۵ 🔵 سایز mدور سینه ۹۰دور باسن ۹۸قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۷ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۴دور باسن ۱۰۲قد شومیز ۶۴قد آستین ۵۹ 🔵 سایز xlدورسینه ۱۰۰دور باسن ۱۰۶قد شومیز ۶۶قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۴دور باسن ۱۱۰قد شومیز ۶۵قد آستین ۶۲ 🔵 سایز 3xlدورسینه ۱۰۶دور باسن ۱۱۶قد شومیز ۶۶قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 4xlدور سینه ۱۱۰دور باسن ۱۱۸قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۱ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف📌 آبرفت ندارد📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 📌بسیار لخت و خنک

تونیک آمیتیس

398,000 تومان
تونیک آمیتیس نخ فوق‌العاده باکیفیت تنخور عالی عالی ♻️ سایزبندی 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۰دور باسن ۱۲۰قد آستین ۵۶قد تونیک ۷۰ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۰۴دور باسن ۱۲۶قد آستین ۵۸قد تونیک ۷۴ 🔵سایز xxlدور سینه ۱۱۰دور باسن ۱۳۵قد آستین ۵۹قد تونیک ۷۸ 📌کشسانی ندارد 📌 بسیار نرم ولطیف است📌 آبرفت ندارد

شومیز لونا

195,000 تومان
جنس نخی
درجه کیفیت عالی عالی
تنخور بینظیر
♻️۲ سایز
? سایز xl
دورسینه ۹۲
قد شومیز ۶۴
قد آستین ۶۲
دور بازو۳۶
? سایز xxl
دور سینه ۹۶
قد شومیز ۶۷
قد آستین ۶۴
دور بازو ۳۸
? پارچه بسیااار نرم و لطیف
? آبرفت ندارد
? دگمه ها باز میشود
? فوق العاده با کیفیت

شومیز بنفشه

349,000 تومان
شومیز بنفشه جنس نخی وارداتی .ترک 🇹🇷 فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ سایزبندی 🔵 سایز sدورسینه ۸۸قدجلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۶۹ 🔵 سایز mدور سینه ۹۲قد جلوی شومیز ۶۴قد پشت شومیز ۷۱ 🔵 سایز Lدور سینه ۹۸قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۲ 🔵 سایز xlدور سینه ۱۰۲قد جلوی شومیز ۶۵قد پشت شومیز ۷۳ 📌بدون آبرفت 📌 گلدوزی شده

شومیز نویا

299,000 تومان
شومیز نویا جنس ساتنوارداتی فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️فری سایز تا ۴۴ دورسینه ۱۰۸ قد جلوی شومیز ۶۶ قد پشت شومیز ۷۴ 📌کشسانی ندارد📌آب رفت ندارد📌فوق‌العاده با کیفیت

تونیک آنیس

299,000 تومان
لینن فوق‌العاده باکیفیت تنخور عالی عالی ? فری سایز دور سینه ۱۱۰ دور باسن ۱۲۰ قد تونیک ۷۵ قد آستین ۶۴ ?کشسانی ندارد ? بسیار نرم ولطیف است ? آبرفت ندارد ? جلو بسته است

شومیز لینا

320,000 تومان
شومیز لینا جنس نخ کنفی وارداتی فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️فری سایز تا ۴۴ دورسینه ۱۱۰ قد جلوی شومیز ۶۹ قد پشت شومیز ۷۴ 📌کشسانی ندارد📌آب رفت ندارد📌فوق‌العاده با کیفیت

تونیک لیلا

229,000 تومان
تونیک لیلا تترون .نخیبا کیفیت بینظیر فری سایز تا ۴۲ دورسینه ۱۰۰ قد تونیک ۷۵ قد آستین ۶۱ دور باسن ۱۳۰ 📌آبرفت ندارد 📌 رنگ رفت ندارد

شومیز رانا

398,000 تومان
شومیز رانا جنس لینن براق وارداتی فوق العاده با کیفیت وخوش پوش ✅ ♻️فری سایز تا ۴۶ دورسینه ۱۱۲ قد شومیز ۷۶ 📌فوق‌العاده نرم ولطیف وسبک

شومیز کتایون

299,000 تومان
شومیز کتایون جنس نخ کتان وارداتی گلدوزی شده فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️فری سایز تا ۴۴ دورسینه ۱۰۸ قد شومیز ۶۳ 📌بدون آبرفت

شومیز کژال

389,000 تومان
شومیز کژال جنس نخی وارداتی برند shein فوق العاده با کیفیت ✅ ♻️ ۳ تا سایز 🔵 سایز sدورسینه ۹۸قد شومیز ۶۵ 🔵 سایز mدور سینه ۱۰۲قد شومیز ۶۸ 🔵 سایز Lدور سینه ۱۰۶قد شومیز ۷۰ 📌کمی کشسانی دارد 📌فوق‌العاده نرم ولطیف و خوش‌پوش

شومیز آلما

220,000 تومان
درجه کیفیت عالی عالی تنخور بینظیر وارداتی نخ کنفی .پاییزه ♻️ سایزبندی 🔵 سایز mدور سینه ۹۲قد شومیز ۶۳قد آستین ۵۶ 🔵 سایز Lدورسینه ۹۴قد شومیز ۶۵قد آستین ۵۹ 🔵 سایز xlدورسینه ۹۸قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۰ 🔵 سایز 2xlدور سینه ۱۰۲قد شومیز ۶۸قد آستین ۶۲ 📌 پارچه بسیااار نرم و لطیف📌 آبرفت ندارد📌 دگمه ها باز میشود 📌 فوق العاده با کیفیت 💰 قیمت ۲۲۰ تومن

شومیز دلسا

280,000 تومان
حریر نخ وارداتی بسیار بسیار خوش‌پوش و با کیفیت
۵ سایز ?سایز xl
دور سینه ۹۲
قد شومیز ۶۵
قد آستین ۳۸
?سایز xxl
دور سینه ۹۸
قد شومیز ۶۶
قد آستین ۴۰
?سایز 3xl
دورسینه ۱۰۲
قد شومیز ۶۷
قد آستین ۴۱
?سایز 4xl
دور سینه ۱۰۵
قد شومیز ۶۸
قد آستین ۴۱
?سایز 5xl
دور سینه ۱۱۰
قد شومیز ۶۹
قد آستین ۴۲
کشسانی ندارد
قسمت آستین کمی بدن نماست